Survei Kepuasan Kerjasama

Terimakasih anda telah meluangkan waktu untuk mengisi survei ini. Dalam survei ini kami mengambil tahun evaluasi pada tahun 2016 dan 2017. Mohon untuk mengisi survei sesuai dengan tahun kerjasama yang berlaku. Terimakasih. Lembaga Kerjasama dan Urusan Luar Negeri UMY
    Diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan.
    Diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan.